Vi vet hur viktigt det är med rätt personlighet på de installatörer som utför installationen och då speciellt vid bostadsanpassning.